Regenput

Vandaag had ik een dagje verlof genomen: men kwam immers de regenput plaatsen.

In de voormiddag ging ik langs bij de betonhandelaar, om de regenput alvast te betalen.

Eenmaal op de werf aangekomen, werd het nuttige aan het (min of meer) aangename gekoppeld, en plaatste ik de afzuiginstallatie voor de dampkap, zodat deze later kan weggewerkt worden in de Gyproc.

Na de middag kwamen de graafmachines, om de reeds gegraven put verder uit te diepen.

In de vooravond tenslotte kwam de betonhandelaar de regenwater put plaatsen.

Nu moet hij nog aangesloten worden, zodat we milieuvriendelijk kunnen wassen en plassen!

Reageer